TELEFON: 0705 - 90 02 39 ADRESS: TEKNIKVÄGEN 3, 96150 BODEN

RESURS I SKOLA

RESURS I SKOLA

Resurs i skola.

 

Resursassistenten är ett personligt stöd med specifik kompetens inom autism. Resursassistenten är den som ger eleven rätt verktyg för att klara av den sociala samvaron i skolan. Att vara ett stöd under rasten, inne i omklädningsrummet efter gympan eller i matsalen. Situationer som ofta kan vara jobbiga och stressframkallande för personer med autism.

Resursassistenten hjälper även till med hur man kan lägga upp inlärningsuppgifter tillsammans med lärarna.

På så sätt bidrar en resurs i skolan till en avlastning och bättre skolgång för främst eleven, men även för lärare och andra elever.

”Vi är sista pusselbiten för ett fungerande liv”