TELEFON: 0705 - 90 02 39 ADRESS: TEKNIKVÄGEN 3, 96150 BODEN

VÅR METOD

VÅR METOD

Tillsammans skapar vi en autismvänlig miljö.

 

Fokus är på utveckling och livskvalité med ett lågaffektivt bemötande och pedagogiskt arbetssätt. En strategi och medveten struktur allt utifrån just dina unika förutsättningar där vi bygger en fundamental grund tillsammans med tydliggörande av tillvaron, med individuella verktyg, dygnet runt, så skapas bästa möjliga livskvalité. Omvärldens förståelse, anpassning av krav och miljö samt tydlig, individanpassad kommunikation är viktiga delar av stödet till personer som lever med autism och utvecklingsstörning. Betydelsen av en autismvänlig miljö, uppbyggd med förutsägbarhet och tydlighet samt med individuellt anpassade krav, kan inte överskattas. Ju större kunskapen och engagemanget i personens omgivning är, desto bättre är möjligheterna att ge honom/henne en god livskvalitet.

”Vi är sista pusselbiten för ett fungerande liv”