TELEFON: 0705 - 90 02 39 ADRESS: TEKNIKVÄGEN 3, 96150 BODEN

Bättre Assistans
- vi är den sista pusselbiten

HEM

Bättre assistans bedriver personlig assistans i Boden & Luleå

 

Vi fokuserar på utveckling och livskvalité med ett lågaffektivt bemötande och pedagogiskt förhållningssätt. En strategi och medveten struktur allt utifrån individens unika förutsättningar där vi bygger en grund tillsammans, med tydliggörande av tillvaron, med individuella verktyg, dygnet runt. Så skapas bästa möjliga livskvalitet.

”Vi är sista pusselbiten för ett fungerande liv”

 

Kommande utbildning

Lågaffektivt bemötande med kravanpassning

2018-04-17

ANMÄL

Personlig assistans – Individuell anpassning

 

Omvärldens förståelse, anpassning av krav och miljö samt tydlig, individanpassad kommunikation av viktiga delar av stödet till personer som lever med autism och utvecklingsstörning. Betydelsen av en autismvänlig miljö, uppbyggd med förutsägbarhet och tydlighet samt med individuellt anpassade krav, kan inte överskattas. Ju större kunskapen och engagemanget i personens omgivning är, desto större är möjligheterna att ge han/henne en god livskvalitet. Läs mer om våra tjänster nedan.