TELEFON: 0705 - 90 02 39 ADRESS: TEKNIKVÄGEN 3, 96150 BODEN

TJÄNSTER

Behöver du specialkompetens inom autism?

 

Vi fokuserar på utveckling och livskvalité med ett lågaffektivt bemötande och pedagogiskt förhållningssätt. En strategi och medveten struktur allt utifrån individens unika förutsättningar där vi bygger en grund tillsammans, med tydliggörande av tillvaron, med individuella verktyg, dygnet runt. Så skapas bästa möjliga livskvalitet. Läs mer om våra tjänster nedan.