TELEFON: 0705 - 90 02 39 ADRESS: TEKNIKVÄGEN 3, 96150 BODEN

PERSONLIG ASSISTANS

PERSONLIG ASSISTANS

Ett tryggt val av personlig assistans i Boden & Luleå.

 

För personer med autism är personlig assistans ofta ett bättre alternativ än gruppboenden och andra stödinsatser. Med personlig assistans är ett fåtal personer anslutna runt omkring den assistansberättigade.

Varför personlig assistans generellt är den bästa omsorgen är att personer med autism har svårt med det sociala samspelet och kommunikation. Istället för att konstant vistas i stressframkallande miljöer (som att vara i en grupp), vistas istället personen i en trygg miljö i hemmet tillsammans med en liten sammansvetsad grupp av personliga assistenter.

Vi handplockar vår personal som utbildas internt av personer med spetskompetens inom autism. Vi är ett assistansbolag med korta vägar mellan ledning och medarbetare och även mellan ledning och god man/kommun/myndigheter. Vi finns där i med och motgång. Aldrig längre än ett samtal bort. Vi vet vad vi pratar om då alla i ledningen själva har lång erfarenhet av vården samt arbetat som personlig assistent. Tillsammans formar vi struktur och rutiner som bidrar till en vardag full av glädje, trygghet och personlig utveckling – livet ut.

”Vi är sista pusselbiten för ett fungerande liv”